• Выбор точки съемки:

Снимок любезно предоставила Елена Горбатова (Чувакина)

Наверх